Project

Technische studies OW-plan oostende - golfindringing - Fysische proeven fase 1

Code
174T02310
Looptijd
01-05-2010 → 31-01-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
golfindringing fysische proeven
 
Projectomschrijving

De aanneming heeft tot doel het bepalen van het overslagdebiet over en de krachten op een stormmuur. De proeven behandelen de overtoppingsproblematiek aan de kades van de haven van Oostende waarbij uit een toetsing is vastgesteld dat er zich momenteel een onveilige situatie bij extreme stormen voordoet (zeer groot risico op overstromingen).
Uit de proefresultaten dienen formules afgeleid te worden die toelaten om voor vergelijkbare configuraties overslagdebieten kan dan de optimale hoogte van de stormmuur berekend worden. De krachten zullen gebruikt worden om de nodige fundering te dimensioneren en de structurele stabiliteit van de stormmuur te berekenen