Project

Ontwikkeling en productie van VHH-Fc antilichamen als 'functional tools' voor het plantbiotechnologisch onderzoek