Project

Gent 1913. Een virtueel bezoek aan de wereldtentoonstelling

Code
05C02212
Looptijd
01-01-2013 → 31-08-2015
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
wereldtentoonstelling Nederlands Geografisch en kaart gebaseerd Iconografie en beeldanalyse 20e eeuw België Geschiedenis
 
Projectomschrijving

Ter gelegenheid van de herdenking van 100 jaar Gentse wereldtentoonstelling in 2013 organiseren verschillende stedelijke en universitaire instellingen onderzoek, digitaliseringsprojecten, publieksactiviteiten en publicaties. De Vakgroep Architectuur en Stedenbouw wil in samenwerking met de Vakgroep Geschiedenis (UGent), de Universiteitsbibliotheek, De Zwarte Doos (Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief, Stad Gent), de Dienst Monumentenzorg en Architectuur (Stad Gent), De Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent en het STAM voor al deze activiteiten een gemeenschappelijk digitaal platform ontwikkelen om het onderzoek en de
collecties te delen met het brede publiek en tegelijk expertise m.b.t. Gent 1913, 3D-presentatie en
publieksgeschiedenis uit te wisselen met de stedelijke partners. Dit gemeenschappelijk platform zal bestaan uit: 1) een aantal virtuele tentoonstellingen over rijk geïllustreerd thema’s i.v.m. de Gentse wereldtentoonstelling; 2) een beeldbank van een vijfhonderdtal beelden afkomstig uit verschillende collecties; 3) een virtueel model van de site van de wereldtentoonstelling (Citadelpark en huidige Miljoenenkwartier); 4) een gratis te downloaden e-book voor een breed publiek met foto’s uit de collecties van de Universiteitsbibliotheek en het Stadsarchief, met voorwoord en redactie door Michiel Hendryckx 5) een agenda waarin alle initiatieven rond ‘Gent 1913’ zullen aangekondigd worden. Het digitaal platform zal dienen als duurzaam substituut voor een fysieke tentoonstelling en complementair
zijn aan de verschillende publicaties. Het zal omkaderd worden door enkele publieksactiviteiten.