Project

Hormonale regulatie van het endoreduplicatieproces in arabidopdis thalina wortels