Project

Fijnschalige klimaatprojecties voor hittestress in snelgroeiende steden

Code
180Y0122
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Climatology
Trefwoorden
klimaatprojecties stedelijk hitte-eiland thermisch comfort verstedelijking
 
Projectomschrijving

De temperatuur op aarde stijgt en hittegolven komen vaker voor, worden intenser en duren langer. Bovendien versterkt het hitte-eilandeffect de hitte in steden. Hoe mensen hitte ervaren is niet alleen afhankelijk van de temperatuur, maar ook van wind, straling en vochtigheid. Er is sprake van hittestress wanneer mensen nadelige gevolgen ondervinden van hitte. Hitte en hittestress hebben nadelige gevolgen op economisch, sociologisch en gezondheidsgebied en zijn daarom de moeite waard om te onderzoeken. Dit is vooral het geval in Afrikaanse steden om verschillende redenen. (1) zij zullen worden geconfronteerd met de meest verwoestende hittegolven als gevolg van klimaatverandering, (2) er is ter plaatse weinig kennis om zich voor te bereiden op de gevolgen van extreme hitte, (3) de steden zullen naar verwachting zeer snel groeien en (4) veel mensen wonen in huizen met stalen dak huizen die erg warm worden. Dit doctoraat zal werken rond  het in kaart brengen van hittestress, vooral in Afrikaanse steden, op een zeer hoge resolutie door gebruik van klimaatprognoses en innovatieve methoden om hittestressindicatoren op meterschaal te berekenen.