Project

Ontwikkeling van sneltesten voor de identificatie van SARS-CoV-2-geïnfecteerde/immune mensen/dieren en mogelijke mens-dier-mens transmissies.