Project

Ontrafeling van het effect van calorische restrictie op de genexpressie in de choroid plexus en de correlatie met extracelullaire vesikel productie en cognitie in muismodellen voor de leeftijdsgerelateerde ziekte van Alzheimer