Project

Het verleden verhalen in het Afrikaanse Grote Meren gebied

Code
BOF/STA/202302/009
Looptijd
01-05-2023 → 30-04-2027
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • African history
    • History not elsewhere classified
Trefwoorden
Rwanda Congo Afrikaanse geschiedenis koloniale geschiedenis Burundi conflict mondelinge geschiedenis
 
Projectomschrijving

Het Afrikaanse Grote Meren gebied werd getekend door onrust en geweld.Historische verhalen werden daarin vaak door verschillende actoren gebruikt om conflicten aan te wakkeren. 'Etniciteit' wordt en werd daarbij vaak gebruikt om maatschappelijke verdeeldheid te verklaren, maar degenen die deze conflicten hebben meegemaakt benadrukken ook het belang van interetnische relaties en allianties. Bovendien blijkt uit mondeling onderzoek dat de breuklijnen in lokale gemeenschappen vaak niet etnisch zijn. Door een focus op deze geleefde ervaringen kan een genuanceerder begrip van de sociale verhoudingen en de politiek in deze samenlevingen worden bekomen. Het discours van actoren is van grote invloed op de vormen en intensiteit van het geweld in conflicten, waarbij gewapende groepen, politici en de media historische verhalen mobiliseren om etnische groepen tegen elkaar op te zetten. 'Narrating the past' probeert alternatieve verhalen die tegen deze 'single story' ingaan samen te brengen.