Project

Thermische adaptie en zijn link met biotische interacties langsheen een latitude gradiënt

Code
3G041908
Looptijd
01-01-2008 → 31-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Trefwoorden
experimentele evolutie populatiestructuur temperatuursadaptatie biotische interacties global change
 
Projectomschrijving

Het vermogen van populaties van aquatische modelsoorten (waterjuffers, zooplankton, eencellige algen) om stand te houden bij 'global warming' wordt bestudeerd. Langsheen een latitudinale gradiënt worden populaties bemonsterd en hun genetische structuur bepaald, onder andere voor temperatuursgerelateerde kenmerken. Vervolgens wordt experimenteel temperatuursadaptatie en zijn interactie met biotische interactie bekeken. Tenslotte wordt de resistentie van populaties tegen invasies van zuidelijker genotypes nagegaan.