Project

Synthese en fasevorming van Cu2ZnSn(S,SE)4(CZTS) precursoren

Code
178BL2711
Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
Trefwoorden
Cu2ZnSn
 
Projectomschrijving

Voorliggend Project beoogt de ontwikkeling van generische, natte processen voor de vorming van alternatieve absorberlagen voor dunnen film zonnecellen. De focus ligt op Cu2ZnSn(S,Se)4(CZTS) als absorbermateriaal en op processen gebaseerd op printen van een precursorinkt die vervolgens tot een dense dunnen film wordt omgezet. Belangrijke aspecten zijn het verwerven van fundamentele kennis rond de stabilisatie van innovatieve precursordispersies en de sintering/annealing processen van precursoren. en de opschaalbaarheid op vlak van synthese, depositie en transformatie van de precursoren. De projectresultaten moeten ook transfereerbaar zijn maar andere materiaalsystemen (ook buiten de context van dunne film zonnecellen).