Project

Metingen, Effect Assessment and Mitigation van verontreinigende stoffen Effect op Movable Cultureel Erfgoed - Innovatief onderzoek voor de markt Transfer

Acroniem
MEMORI
Code
41G02310
Looptijd
01-11-2010 → 31-10-2013
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Archaeology
  • Theory and methodology of archaeology
  • Other history and archaeology
 • Natural sciences
  • Analytical chemistry
 • Medical and health sciences
  • Pharmaceutical analysis and quality assurance
Trefwoorden
Ramanspectroscopie pigmentdegradatie museumvitrines kunstanalyse
 
Projectomschrijving

Het MEMORI-project heeft tot doel om een dosimeter te ontwikkelen, waarbij gemonitord wordt aan welke dosis van organische gassen kunstobjecten in museumvitrines blootgesteld worden. Deze organische dampen (azijnzuur, mierenzuur) ontstaan onder meer uit houden kaders. De buitenlandse partners ontwikkelen de dosimeters, en wij onderzoeken meer specifiek de degradatie van pigmenten onder invloed van deze dampen. Deze analyses gebeuren met Ramanspectroscopie.