Project

Balans en perspectief - Verkenning en ontwikkeling van de erfgoedgemeenschap rond academisch erfgoed in Vlaanderen (fase 2)

Code
110P4513
Looptijd
01-03-2013 → 30-09-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Information sciences
    • Other information and computing sciences
  • Social sciences
    • Information sciences
    • Library sciences
Trefwoorden
academisch erfgoed
 
Projectomschrijving

Het project heeft tot doel op op de basis van een vooronderzoek een deel van het Vlaams academisch erfgoed te digitaliseren en te ontsluiten via een interuniversitair online erfgoedportaal, om de universitaire collecties voor het brede publiek open te stellen en om de doorlichting van het academisch erfgoed in Vlaanderen uit te breiden.

Het eindoel is om te komen tot de formele oprichting van een Vlaamse Overlegplatform voor Academisch Erfgoed dat stimulerend en adviserend kan optreden in de zorg voor en de ontsluiting van het academisch erfgoed op basis van professionele bekwaamheid en met de steun van een breed netwerk van participanten. Dit project omhelst een aantal concrete stappen.