Project

DNA-barcoding bij mariene nematoden en de rol van genetische diversiteit in de stabiliteit van populaties bij habitatverstoringen