Project

Evaluatie van het carbonatatie-, CO2-sequestratie- en uitlogingsgedrag van potentieel ‘groen’ beton met alternatieve cementerende materialen ter begroting van de werkelijke duurzaamheid en milieu-impact

Code
3E013917
Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Building engineering
  • Structural engineering
  • Other civil and building engineering
  • Sustainable and environmental engineering
  • Ceramic and glass materials
  • Materials science and engineering
  • Semiconductor materials
  • Other materials engineering
  • Other engineering and technology
Trefwoorden
Carbonatatie Levenscyclusanalyse (LCA) CO2-sequestratie Uitloging Cementvervanging
 
Projectomschrijving

Gedeeltelijke vervanging van cement door alternatieve cementerende materialen in beton kan CO2-emissies verminderen. De duurzaamheid moet evenwel gegarandeerd blijven. Aangezien versnelde testen gewoonlijk wijzen op een hogere gevoeligheid voor carbonatatie, zullen alle gerelateerde wijzigingen in microstructuur en transporteigenschappen worden bestudeerd. Bovendien zal een meetopstelling voor carbonatie onder mechanische belasting worden ontwikkeld. CO2-sequestratie en uiloging zullen ook worden nagegaan voor LCA-doeleinden.