Project

Crises als kansen: op weg naar een "gelijke verhaalveld" over migratie en een nieuw verhaal over succesvolle integratie

Acroniem
OPPORTUNITIES
Code
41A04521
Looptijd
01-03-2021 → 28-02-2025
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Narratology
  • Social sciences
    • Ethnicity and migration studies
    • Social problems
Trefwoorden
migratie Narratologie Kwalitatief onderzoek crisis beheersing integratie multi-perspectiviteit
 
Projectomschrijving

De humanitaire tragedie van 2015-2016 heeft anti-Europese sentimenten gevoed, waardoor populisten met succes de vluchtelingencrisis konden omvormen tot een crisis van Europa zelf. OPPORTUNITIES toont ons hoe we uit de huidige impasse kunnen komen door een toekomstgericht en productief debat te creëren dat gebaseerd is op nieuwe principes om tot een eerlijke dialoog over immigratie en succesvolle integratie te komen. Deze nieuwe principes vormen wat we een “level telling field” (gelijk verhaalveld) noemen: door de economische metafoor van het “level playing field” (dat wil zeggen “fair play” in de interne markt) aan te nemen, willen we we 'fair storytelling' voorstellen, toepassen en bepleiten in het debat over migratie. Gebaseerd op het principe van multi-perspectiviteit, een ethiek van luisteren en een politiek van erkenning, verenigt dit nieuwe debat op strategische wijze Afrikaanse landen van herkomst en transit behouden met Europese landen van aankomst en bestemming. Onze samenwerking zorgt voor gelijke verhaalvelden op lokaal niveau, waardoor ontmoetingen en gesprekken tussen migranten, burgers en belanghebbenden worden geïnitieerd. Deze "cross-talk"-experimenten, die ervaringsverhalen over migratie en integratie in lokale gemeenschappen creëren en naspelen, bouwen voort op en worden ondersteund door nieuwe theoretische concepten evenals kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar nationale en transnationale migratiediscoursen in de media. Op deze manier willen we aantonen, zowel in theorie als praktijk, hoe een reactieve vorm van crisisbeheersing kan worden getransformeerd in een gedeeld nieuw verhaal van integratie, waarbij we het potentieel van verhalen gebruiken om intercultureel begrip te bevorderen. OPPORTUNITIES maakt gebruik van een innovatieve verspreidingsstrategie die beleidsaanbevelingen omvat ter bevordering van gelijke spelregels en een rondreizende toneelproductie door een vooraanstaand Europees theatergezelschap om een ​​eerlijke dialoog over migratie te heropenen. Hierdoor kan op korte termijn een nieuwe consensus ontstaan ​​in lokale gesprekken; op de lange termijn zal het een aanzienlijke en blijvende impact hebben op hoe we opinievorming in de Europese publieke sfeer zien.