Project

Karakterisering en kwantificering van model pools van bodem organische stof door combinatie van fysische fractionatie en geavanceerde massaspectrometrie.