Project

Vitalistische ruimte, vitalistische krachten: Het levende in renaissance en vroegmoderne filosofie