Project

Belang van low-fluid shear in de interactie van darm micro-organismen met de gastheer