Project

Reconstructie van functionele moleculaire netwerken in ALK gemuteerde neuroblastoom tumoren

Code
3G050712
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Medicinal and biomolecular chemistry
  • Molecular and cell biology
  • Plant biology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Biophysics
  • Molecular and cell biology
  • Biophysics
  • Molecular and cell biology
  • Biophysics
  • Molecular and cell biology
Trefwoorden
neuroblastoom tumoren netwerken moleculaire netwerken
 
Projectomschrijving

Neuroblastoom (NB) is een dodelijke tumor bij kinderen waarvoor therapie beetje over de afgelopen decennia verbeterd en waarvan wordt aangenomen profiteren van inzichten in verstoorde signaalwegen. Onlangs ALK werd ontdekt als een drugable oncogen in NB. Op dit moment zijn klinische studies gestart om de werkzaamheid van deze verbindingen te beoordelen. Echter momenteel inzichten in verstoorde signalering stroomafwaarts van ALK beperkt volgens onze kennis van andere signalerende componenten samen of interactie met ALK. Dergelijke kennis is cruciaal voor een optimale vormgeving en monitoring van moleculaire therapie, zoals voorspellen van respons op therapie, ontwerp van multidoelvolgprobleem moleculaire therapie om resistentie te voorkomen etc. Om dit doel te bereiken, zullen we sterke state-of-the-art genoom / proteoom benutten brede analyses in het kader van in vitro cellulaire modelsystemen en muismodellen gecombineerd met geïntegreerde genoom en systeembiologie analyses.