Project

Grondstof-efficiëntie in materiaalkringlopen en ontwikkeling van indicatoren

Code
174S1512
Looptijd
01-01-2012 → 30-06-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Sustainable and environmental engineering
  • Ceramic and glass materials
  • Materials science and engineering
  • Semiconductor materials
  • Other materials engineering
Trefwoorden
grondstoffen indicatoren exergie LCA
 
Projectomschrijving

Evaluatie van bestaande grondstof-efficiëntie indicatoren, systematisatie en ontwikkeling van een eigen framework.

Toepassing van de gedefineerde indicatoren op verschillende case studies door gebruik te maken van exergie-gebaseerde levencyclusanalyse (LCA) en input-output analyse (IOA).