Project

Patronen van natuurlijke variatie in levenskenmerken en corresponderende trade-offs in relatie tot broedwijze (dak-versus grondbroeden) bij broedpopulaties van Zilvermeeuwen langsheen de Vlaamse en Zeelandse Noordzeekust

Code
3F019309
Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
    • Genetics
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
Trefwoorden
Larus argentatus gedragsecologie broedbiologie
 
Projectomschrijving

Er worden antwoorden gezocht op volgende onderzoeksvragen: (i) Treedt differentiatie in life-history traits en fenotypische kenmerken op tussen L. argentatus kolonies die verschillen in structuur en broeddensiteit, en leidt dit tot variatie in trade-off functies en reactienormen? (ii) Worden trade-offs gemaskeerd door variatie in voedselbeschikbaarheid? (iii) Correleren trade-off functies met variatie in omgevingsvariabelen, genetische drift, parentale investering, dispersiepatronen, en maturatiesnelheid.