Project

Ananlyse van een uniek 150000-jaar archief van de klimaat- en ecologische geschiedenis van equatorial Afrika: de UGent bijdrage aan het ICDP DeepCHALLA project

Code
01GB2313
Looptijd
01-12-2012 → 31-10-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Condensed matter physics and nanophysics
    • Physical geography and environmental geoscience
  • Social sciences
    • Anthropology
Trefwoorden
aquatische ecologie klimaatverandering paleohydrologie limnologie paleoecologie paleoklimatologie Oost-Afrika
 
Projectomschrijving

Deze GOA beoogt beter inzicht te verkrijgen in de verspreiding doorheen de tijd en oorzaken van klimaatvariatie in equatoriaal Oost-Afrika op korte en langere tijdschalen, en in de impact ervan op natuurlijke ecosystemen en de menselijke omgeving. Daartoe passen we diverse methodes van omgevingsreconsturctie toe op het uniek lange en kwaliteitsvolle archief van die geschiedenis opgeslagen in de bodemsedimenten van het Challa meer nabij Mt. Kilimanjaro