Project

Radiografie van het verleden. Geïntegreerde niet-destructieve aanpak te begrijpen en te valoriseren complexe archeologische sites

Acroniem
RADIO-PAST
Code
41S06708
Looptijd
01-04-2009 → 31-03-2013
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
  • Natural sciences
    • Physical geography and environmental geoscience
Trefwoorden
archeologische prospectie 3D-reconstructie
 
Projectomschrijving

Europees consortium van partners uit Academia en Industrie dat onderzoek uitvoert naar de toepassing en valorisering van non-destructieve prospectietechnieken voor het bestuderen van grote en complexe archeologische sites