Project

Gecontingenteerd ZAP-ambt in gewasbescherming en plantbiotechnologie

Code
01Z01214
Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Epigenetics
    • Transcription and translation
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant protection
Trefwoorden
Tina Kyndt
 
Projectomschrijving

Om te overleven in een vijandige omgeving, hebben planten verfijnde mechanismen om zich te beschermen tegen abiotische en biotische stressfactoren geëvolueerd. Stresstolerantie van planten is positief geselecteerd tijdens de evolutie als het een bevolking om beter aan te passen aan veranderende omgevingsfactoren alows. Vanuit landbouwkundig oogpunt, cultivars met verbeterde stresstolerantie, zonder afbreuk te doen aan de opbrengst, zijn de meest duurzame optie om voedsel suply aan de groeiende menselijke pomulation in een voortdurend veranderende omgeving.