Project

Rapport over het vrijwilligerswerk in België

Code
365V5614
Looptijd
01-04-2015 → 30-06-2015
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied sociology
  • Policy and administration
  • Social psychology
  • Social stratification
  • Social theory and sociological methods
  • Sociology of life course, family and health
  • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
vrijwilligerswerk
 
Projectomschrijving

In her kader van het luik Vrijwilligerswerk van dc enquête uitgevoerd door dc FOD Economie van September 2014 tot januari 2015, wordt aan de UGent gevraagd volgende taken uit te voeren :

 • Op basis van de zuivere gegevens van Concertes die worden bezorgd aan de. UGent, een analyse uitvoeren door overschrijding van de parameters.
 • Interpreteren van de resultaten.
 • De Onderzoeker zal contact opnemen met Michel Maree van de ULG, die eveneens belast is met de analyse van de gegevens.
 • De Onderzoekers van beide universiteiten zullen overleg hebben alvorens aan de KBS een volledig en homogeen rapport over te dragen
 • De opdracht start op 1 april 2015 en loopt tot 30 juni 2015, hetzij drie maanden.
 • Een Senior Onderzoeker op voltijdse basis zal worden toegewezen voor drie maanden.
 • Een tussentijds rapport met de gedetailleerde inhoudsopgave zal halverwege de looptijd ter discussie worden voorgelegd aan de KBS.
 • het eindrapport zal tegen 30 juni 2015 overgedragen worden aan de KBS en zal eveneens een samenvatting bevatten van maximum twee pagina's.
 • De vertalingen zijn ten laste van dc KBS.
 • De Onderzoekers zullen de kwaliteit van de vertalingen goedkeuren.
 • Er zal een persvoorstelling voorzien worden, volgens nog te bespreken modaliteiten