Project

Resistentie aan doelgerichte EGFR-therapie in colorectale tumoren: biologische significantie van stromaal neureguline-1

Code
31519213
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Animal experimental and comparative psychology
    • Applied psychology
    • Human experimental psychology
Trefwoorden
tumoren
 
Projectomschrijving

Anti-EGFR-therapie (cetuximab of panitumumab) is een gerichte therapie bij gemetastaseerde colorectale kanker (CRC). De mutatietoestand van K-RAS, een stroomafwaarts tussenproduct van HER-signalering, wordt gebruikt om therapieresistentie te voorspellen. Helaas reageert slechts de helft van de momenteel behandelde wildtype tumoren, wat wijst op extra primaire primaire resistentiemechanismen. Bovendien kunnen aanvankelijk reagerende tumoren secundaire resistentie krijgen. Onze groep ontdekte onlangs dat tumor-geassocieerde mesenchymcellen de invasie, overleving en tumorigenese van CRC-cellen stimuleren door paracrine NRG1-gemedieerde activering van HER2 / HER3-dimeer (De Boeck et al., Gut, in druk; gegevens beschikbaar op aanvraag). Voortbouwend op dit bewijsmateriaal, zal een geïntegreerde benadering met behulp van celcultuurmodellen, biochemische en histopathologische analyse en preklinische evaluatie het mogelijk maken om significante inzichten te vinden in stromaalafhankelijke afgifte van signaleringsliganden die geassocieerd zijn met voorafgaande resistentie tegen anti-EGFR-therapie of mechanismen van verworven resistentie tegen anti-EGFR-therapie. Translationele implementatie van deze bevindingen zou een enorme impact hebben op het kostenefficiëntiemodel van deze geneesmiddelen en de huidige CRC-behandeling. Verder zouden doelgerichte mechanismen van verworven resistentie mogelijk langdurige remissie en genezing voor sommige patiënten mogelijk maken.