Project

Gecombineerde effecten van chemische stress ( koper) en schadelijke algenbloei ( cyanobacteriën ) op Daphnia magna magna in een context van klimaatverandering

Looptijd
01-11-2011 → 31-10-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
ecotoxicologie
 
Projectomschrijving

Dit project is gelegen in het gebied van de ecotoxicologie. Toxische cyanobacteriën kunnen besmetten drinkwater en oppervlaktewater, waardoor zowel mensen als waterdieren. Schadelijke cyanobacteriën zijn al gemeld in het oppervlaktewater en reservoirs in Luxemburg en elders, en hun optreden zal naar verwachting steeds zwaardere onder de voorspelde klimaatverandering geworden. Koper (Cu) is een verontreiniging van zorg in het kader van de kaderrichtlijn water en de kennis over de toxische werkingsmechanismen suggereren dat het de giftigheid van cyanobacteriën giftige stoffen in de watervlo Daphnia magna kunnen intensiveren. Tot voor kort gebruikelijke ecotoxicologische algemeen negeert dat natuurlijke populaties gewoonlijk geconfronteerd dergelijke meervoudige stress-omstandigheden in de natuur en dat genetisch diverse populaties micro-evolutionaire responsen leiden tot genetische adaptatie tonen. Dit PhD project zal ingaan op deze lacunes in de kennis door het bepalen Gecombineerde en interactieve effecten van koper en cyanobacteriën in de Daphnia magna. Een combinatie van korte life-table experimenten bevolkingsgroei langdurige en experimentele evolutie studies en biomarker en hele genoom expressie arrays worden 4 belangrijke hypothesen worden getest bij verschillende niveaus: (1) Er kunnen interactieve effecten van koper en cyanobacterial stressoren voor life-history traits (bijvoorbeeld de voortplanting) in Daphnia magna (individueel niveau); (2) gecombineerde effecten van Cu en cyanobacteriën toxiciteit voor D. dynamiek magna populatie in reële tijd variabele omstandigheden kan worden voorspeld met behulp procesmatige toxiciteit modellen, ook onder condities van voorspelde klimaatverandering (populatie-dynamica niveau); (3) Genetische adaptatie van D. magna populaties te benadrukken CU kunnen hun tolerantie voor cyanobacteriën stressoren (micro-evolutionaire schaal) wijzigen; (4) interactieve effecten tussen Cu en cyanobacteriële spanning optreden als gevolg van interacties op de opname, toxificatie, detoxificatie, stressrespons of eliminatiewegen (fysiologisch en genomisch niveau). Een chemische belasting ecologie aanpak zal heel gevolgd worden, omdat dit uiteindelijk in staat zal stellen om aspecten van de klimaatverandering op te nemen in de ecologische risicobeoordeling en milieukwaliteitsnormen voor koper.