Project

Taal en verbeelding: Neurale correlaten van tijd- en plaatsrepresentaties bij zins- en tekstbegrip

Code
3F015008
Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Linguistics
 • Social sciences
  • Biological and physiological psychology
  • Cognitive science and intelligent systems
  • Developmental psychology and ageing
 • Medical and health sciences
  • Medical imaging and therapy
  • Neurosciences
  • Medical imaging and therapy
  • Neurosciences
  • Other paramedical sciences
  • Medical imaging and therapy
  • Neurosciences
Trefwoorden
functionele beeldvorming tijd taalbegrip plaats verbeelding
 
Projectomschrijving

De functionele neuroanatomie van taalverwerking op tekst- en gespreksniveau is onvoldoende gekend. Taalbegrip van spatiële semantische informatie op zinsniveau zou niet-linguïstische spatiële hersengebieden recruteren. Afgeleide relationele concepten worden (perceptueel of verbaal-propositioneel) opgebouwd in modaliteitsspecifieke hersengebieden. Vraag is of een situatie-model op tekstniveau zich ook van een spatieel (of temporeel) referentiekader bedient en of zins- en tekstniveau hetzelfde neurale correlaat hebben.