Project

Uitwerken van minimumnormen voor het houden van reptielen door particulieren

Code
174X07823
Looptijd
03-04-2023 → 02-04-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Zoological medicine
Trefwoorden
reptiel minimum normen welzijn
 
Projectomschrijving

Het doel van deze opdracht is de opstelling van huisvestingsnormen die dienen voor de evaluatie van het welzijn van reptielen. Het gaat om minimumnormen die nageleefd moeten worden wanneer particulieren reptielen, die op de positieflijst reptielen staan, willen houden.
De minimumnormen moeten een positief welzijn voor reptielen bij particulieren bij voorkeur garanderen en minstens mogelijk maken en bruikbaar zijn voor het evalueren van hun welzijn bij particulieren.