Project

Demonstratie van circulaire biobrandstoffen en implementatie van geoptimaliseerde meststofstrategieën en waardeketens in lokale gemeenschappen

Acroniem
RUSTICA
Code
41V01221
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2024
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Membrane technologies
    • Recycling
Trefwoorden
Electrodialyse Resource Recovery sacrificial layers
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Het RUSTICA-project biedt een technische oplossing om organische reststoffen uit de groente- en fruitsector om te zetten in nieuwe, hoogwaardige op biologisch gebaseerde meststofproducten die voldoen aan de behoeften van de moderne (biologische) landbouw. De ambitie van het project gaat verder dan het terugwinnen van voedingsstoffen en omvat ook de ontwikkeling van economisch haalbare en milieuvriendelijke alternatieven voor minerale meststoffen met dezelfde of verbeterde agronomische waarde. De technische oplossing bestaat uit 5 omzettingsprocessen (carboxylzuurplatform, microbiële biomassaproductie, elektrodialyse, insectenveredeling en biocharproductie) die afhankelijk van de beschikbare afvalstromen kunnen worden gecombineerd en geïntegreerd met state-of-the-art technologieën zoals compostering. Synergieën tussen de individuele omzettingsprocessen zullen worden gezocht en geoptimaliseerd om de economische en milieuvoordelen te maximaliseren, en de processen zullen op TRL7 worden gedemonstreerd. De resulterende ingrediënten (microbiële biomassa, minerale voedingsstoffenconcentraten, insectenbiomassa, insectenfrass, insectenchitine, biochar) zullen worden gecombineerd om op maat gemaakte meststofproducten te verkrijgen die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de gewassen. Parallel aan deze technologische innovatie en integratie garandeert een multi-parameter aanpak het implementatiepotentieel van de technologieën in de agro-voedingsketen en zal deze leiden tot degelijke bedrijfsmodellen. Verschillende niet-technische aspecten (milieu- en sociale LCA, wettelijk kader, verwachte marktontwikkelingen...) zullen worden geëvalueerd in 4 Europese regio's en 1 regio in Colombia. De betrokkenheid van de belanghebbenden bij elke stap garandeert de ontwikkeling van verhandelbare eindproducten voor de groenten- en fruitsector, met een groot replicatiepotentieel naar andere landbouwsectoren. De samenwerking met andere door de EU gefinancierde projecten die werken aan de terugwinning van nutriënten uit andere afvalproducten zal een gezamenlijke oplossing stimuleren om te evolueren naar een duurzaam en circulair meststoffenbeheer om de voedingsstoffenkringlopen binnen en tussen reg.

 
Rol van UGent
De Particle and Interfacial Technology Research Group (PaInT) aan de UGent, onder leiding van professor Emile Cornelissen, zal een nieuwe op elektrodialyse gebaseerde procedure ontwikkelen om voedingsstoffen, met name NH4+, P2O5 en K+ (NPK), te scheiden van verschillende carbonzuren; beide producten van het carboxylzuurplatform om bijproducten en residuen van gruit en groenten af te breken. Ook zullen nieuwe strategieën voor het voorkomen en verminderen van de vervuiling van ionenuitwisselingsmembranen, een belangrijk nadeel waarmee membraangebaseerde processen worden geconfronteerd, worden ontwikkeld en geïmplementeerd tijdens de pilotdemonstratie, waar aangroeibestendige membranen zullen worden getest.