Project

Professionelen ondersteunen in het omgaan met meertaligheid in de voorschoolse opvoeding.

Code
01CD0222
Looptijd
23-05-2022 → 22-05-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Early childhood education
    • Preschool education and kindergarten
Trefwoorden
Kinderopvang Kleuteronderwijs Meertaligheid Professionalisering
 
Projectomschrijving

Professionals werkzaam in voorschoolse voorzieningen worden uitgedaagd door de meertalige realiteit in de huidige samenleving. Er is een gebrek aan theorievorming en praktijk over hoe zij meertaligheid op een positieve manier kunnen hanteren in relatie met ouders en kinderen. Vanuit een sociaalpedagogisch perspectief onderzoekt dit doctoraatsproject de professionele ontwikkeling van kinderbegeleiders en kleuterleerkrachten in contexten van meertaligheid en diversiteit.