Project

Integratie van bodembiodiversiteit in ecosysteemdiensten: testen van de kosteneffectiviteit van bodembiodiversiteitsindicatoren en de levering van op bodembiodiversiteit gebaseerde ecosysteemdiensten om betere oplossingen voor landbeheer te ontwikkelen die de EU-bodemstrategie effectief implementeren.

Acroniem
SOB4ES
Code
41G04523
Looptijd
01-06-2023 → 31-05-2028
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • International public administration
Trefwoorden
ecosystemen
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Het doel van de EU-missie "Bodemgezondheid en voedsel" is dat tegen 2030 ten minste 75% en tegen 2050 alle bodems in de EU gezond zijn.
Kosteneffectieve indicatoren voor bodembiodiversiteit, ecosysteemfuncties en ecosysteemdiensten ontbreken echter, net als kosteneffectieve maatregelen om de bodemgezondheid te herstellen.
effectieve maatregelen om de bodemgezondheid te herstellen. SOB4ES zal bijdragen aan de Bodemdeal voor Europa van de Missies door (1) inzicht te geven in bodembiodiversiteit
biodiversiteit, het functioneren van ecosystemen en diensten voor de belangrijkste vormen van landgebruik en veranderingen in de intensiteit van landgebruik, (2) het testen van de kosteneffectiviteit van
(2) het testen van de kosteneffectiviteit van bestaande indicatoren voor bodembiodiversiteit, ecosysteemfuncties en -diensten, en (3) het evalueren van de wijze waarop beleidsstimulansen kunnen bijdragen aan
bescherming, duurzaam beheer en herstel van bodemsystemen en bodemgezondheid kunnen bevorderen. Door te focussen op negen belangrijke pedoklimatologische (bodem
(bodemtype-klimaat) regio's en landgebruik, waaronder bodems uit stedelijke, agrarische, bos-, (half)natuurlijke, wetlands, droge gebieden, industriële en mijnbouwomgevingen.
industriële en mijnbouwomgevingen, zal SOB4ES de meest relevante omstandigheden in de EU op het gebied van klimaat, bodemtype en landgebruik bestrijken. Om deze ambitieuze doelen te bereiken,
SOB4ES zal de MAES-benadering (mapping and assessment of ecosystem conditions) verder ontwikkelen en de kosteneffectiviteit testen van een groot aantal bestaande indicatoren. De beoogde duurzame landbouwpraktijken zullen worden vergeleken met conventionele praktijken met hoge input-output.
praktijken. SOB4Es zal dus goed gevalideerde en toepasbare indicatoren opleveren voor bodembiodiversiteit en ecosysteemdiensten voor beleidsevaluatie, die gebruikt kunnen worden bij EU-brede monitoring van de gezondheid van de bodem, van akkers tot hele landschappen.
evaluatie die gebruikt kunnen worden in de EU-brede monitoring van de bodemgezondheid, van velden tot hele landschappen. SOB4ES zal testen hoe effectieve
indicatoren kunnen worden overgenomen door grootschalige Europese onderzoeken, zoals LUCAS, SoilBON, EUSO-dashboard en nationale bodemmonitoringprogramma's.
programma's. SOB4ES zal ook analyseren hoe netwerken van bodembiodiversiteit zich verhouden tot bovengrondse biodiversiteit en ecosysteemdiensten.
door middel van geavanceerde, op kunstmatige intelligentie gebaseerde machine-learningbenaderingen, en de monitoring opschalen tot toepassing door teledetectie.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.