Project

Modelbouw, analyse en regeling van microbiële populaties voor duurzame stikstofverwijdering uit afvalwater