Project

Integraal en duurzaam beheer van industrieterreinen en woonwijken via de BREEAM - communities methode.