Project

Geïntegreerde fotonische systemen voor oppervlakteversterkte Ramanspectroscopie: optimalisatie en integratie van plasmonische nanostructuren en nanofotonische golfgeleiders via atoomlaagdepositie

Code
3G060715
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Nanophysics and nanosystems
    • Surfaces, interfaces, 2D materials
    • Solid state chemistry
Trefwoorden
nanofotonische golfgeleiders atoomlaagdepositie optimalisatie plasmonische nanostructuren integratie atomaire laag depositie
 
Projectomschrijving

Raman spectroscopie (RS) is een krachtige techniek om de samenstelling van een materiaal te identificeren door het sonderen van de mechanische trilling van moleculen met een laserstraal en het detecteren van de verschuiving van de optische frequentie veroorzaakt door de trillende moleculen. Het heeft vele toepassingen gaande van de detectie van namaak te monitoren chemische processen en indringende levende cellen. De belangrijkste uitdaging met RS is tweeledig: ten eerste, de Raman-signaal is zeer zwak en in de tweede plaats, de apparatuur is omvangrijk en duur. De zwakke Raman-signaal kan worden versterkt orden van grootte bij de trillende moleculen in dichte nabijheid van metalen nanostructuren, door een techniek genaamd Raman spectroscopie. Miniaturisatie, hebben verschillende functionaliteiten worden geïntegreerd op een enkele chip. Daarom is de techniek levensvatbaar te maken, een low-cost aanpak nodig om hoge kwaliteit fotonische geïntegreerde schakelingen (PICs) met metalen nanostructuren nanometer precies produceren op zeer reproduceerbare wijze. In dit project zullen we een geheel nieuwe en veelbelovende strategie om RS te zetten in een techniek die in de low-cost, compacte apparaten kunnen worden opgenomen verkennen. We zullen atomic layer deposition (ALD) om eerst te verrijken siliciumnitride gebaseerde PIC's en vervolgens metalen nanostructuren op PICs verbonden optische vezels. Als proof-of-concept zullen we dit apparaat om de chemische processen in een ALD-reactor zelf wordt geboden, waardoor alle voordelen die de compactheid van de inrichting.