Project

Zimmermann anno 2010. Inventarisatie en (omgevings)analyse van bovengronds bewaarde WO I relicten van de Antwerpen-Turnhoutstellung

Code
21H08910
Looptijd
24-11-2010 → 31-05-2012
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
WO1
 
Projectomschrijving

Deze opdracht behelst een bureauonderzoek, gevolgd door een grondige inventarisatie op het terrein van de bonvengronds bewaarde militaire verdedigingselementen die niet gedekt zijn door de wOI-foto's van de verzameling Zimmermann. Gekoppeld aan het terreinwerk is een omgevingsbeschrijving en -analyse. Al deze gegevens moeten geïntegreerd worden in een databank en resulteren in kaartmateriaal in GIS-omgeving en een vierledig rapport waarbij een visie over dit erfgoed duidelijk naar voor gebracht wordt.