Project

De rol van individuele langetermijn- en kortetermijnbeslissingen in de redudtie van CO2

Code
01N14519
Looptijd
15-06-2019 → 14-04-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Health, education and welfare economics
    • Public economics
Trefwoorden
milieu gedrag voorkeuren
 
Projectomschrijving

De reductie van de uitstoot van broeikasgassen vormt een enorme uitdaging voor veel landen, met
name omwille van de mogelijke negatieve welvaartseffecten. Doorheen het leven maken individuen
beslissingen met langetermijngevolgen voor hun CO2-uitstoot, op korte termijn gedrag aanpassen is
dan erg moeilijk. Een typisch voorbeeld is de beslissing van de woon- en werkplaats. Meer specifiek
wordt onderzocht of de individuen beslissingen maken die overeenkomen met hun voorkeuren.
Indien dat niet zo is, kunnen veranderingen doorgevoerd worden die zowel het milieu ten goede
komen als de individuele welvaart. Een beter begrip van de determinanten van deze
langetermijnbeslissingen is belangrijk met het oog op de reductie van CO2 uitstoot met minimale
gevolgen voor de welvaart.