Project

ICP Physical Land Resources 2009-2010

Code
13V56709
Looptijd
01-09-2009 → 30-09-2010
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Geophysics
  • Physical geography and environmental geoscience
  • Other earth sciences
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
 • Engineering and technology
  • Geomatic engineering
Trefwoorden
Natuurlijke Rijkdommen
 
Projectomschrijving

Het vormen van deskundigen die vanuit verantwoordelijke posities moeten kunnen antwoorden op vragen als "wat is een bodem" en "hoe werd de bodem gevormd en hoe zal hij onder gegeven omstandigheden verder evolueren", "welke factoren en eigenschappen bepalen de geschiktheid van de bodem voor zowel landbouwkundige als niet-landbouwkundige toepassingen en hoe stelt men dat vast", "hoe kan de bodem voor specifieke toepassingen verbeterd worden", "hoe kunnen degradatie- en desertificatie-problemen aangepakt worden", "hoe beheren wij het bodemareaal en hoe beschermen we het", "wat is de impact van de bodemfactor in de dynamiek van natuurlijke ecosystemen en hoe kan men deze gegevens toepassen bij natuurbeheer", "wat leert de bodem ons over de milieuproblematiek", "hoe kan het bodem-waterbeheer verbeterd worden, met het oog op duurzame landbouw", "hoe kunnen schaarse watervoorraden efficiënter gebruikt worden".