Project

Lichtgevende bewegingen: Set-up en toepassing van een nieuw luminescentie-gebaseerd systeem om de impact van nieuwe psychoactieve substanties te monitoren op de dynamiek van ‘drug transporters’

Code
01D24821
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Compound screening
  • In vitro testing
  • Pharmacodynamics
  • Clinical toxicology
  • Proteins
Trefwoorden
Nieuwe psychoactieve stoffen Neurotransmitter transporters Dopamine Transporter (DAT) Norepinephrine Transporter (NET) Serotonin Transporter (SERT) Fluorescentie-gebaseerde assay Bioluminescentie-gebaseerde assay Bio-assay
 
Projectomschrijving

De opkomst van nieuwe psychoactieve stoffen vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Dit project beoogt het opzetten van bio-assays voor de dopamine, norepinefrine en serotonine transporters, het doelwit van veel stimulantia en psychedelica. Om de farmacologie en toxiciteit na te gaan, zullen nieuwe luminescentie-gebaseerde bio-assays worden opgezet, steunend op de intra- of intermoleculaire functionele complementatie van een split-nanoluciferase.