Project

Een platform van geïntegreerde modelsystemen voor de studie van darm-hersencommunicatie