Project

Beeldvorming van gezondheid, ziekte en het lichaam in vroegmodern Japan (1600-1868)