Project

Niet-invasieve meting van arteriële wandstijfheid voor het inschatten van het cardiovasculair risico bij paarden