Project

Van statuut naar contract: de juridische shift van de arbeidsrelaties in de publieke sector in rechtsvergelijkend perspectief