Project

Analyse van de voorwaardelijke voorkeuren en besluitvorming met betrekking tot het gebruik van seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten door slachtoffers van seksueel geweld in het vluchtelingenkamp van Dadaab.

Looptijd
01-02-2016 → 30-11-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health care
    • Public health sciences
    • Public health services
Trefwoorden
seksuele en reproductieve gezondheid humanitair epidemiologie speltheorie seksueel en gender-gerelateerd geweld
 
Projectomschrijving

Seksueel en gender-gerelateerd geweld vormt een belangrijke volksgezondsheidsproblematiek in vluchtelingenkampen waarvoor adequate gezondheidsdiensten beschikbaar moeten zijn. De determinanten die slachtoffers aanzetten om al dan niet medische hulp te zoeken zijn echter onvoldoende gekend. Met dit onderzoek beogen we, uitgaande van speltheorie, om predictieve modellen te ontwikkelen die het ziektegedrag van slachtoffers verklaren en voorspellen.