Project

Ontwikkeling van het woordenboek van de Vlaamse dialecten

Looptijd
21-12-2012 → 30-06-2016
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Literary studies
Trefwoorden
vlaamse dialecten
 
Projectomschrijving

Het WVD verzamelt de dialectwoorden van Oost-, West-, Zeeuws- en Frans-Vlaanderen en publiceert ze in thematische dialectwoordenboeken.Het WVD wordt gesubsidieerd door de Vlaamse regering, de Nederlandse Taalunie en de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. De publicaties worden mee mogelijk gemaakt door de steun van de Universitaire Stichting van België.