Project

Ontwikkeling en analyse van ruimtelijk expliciete modellen van biologische processen

Code
01N11219
Looptijd
01-12-2019 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Biology and other natural sciences
    • High performance computing
    • Modelling and simulation
Trefwoorden
Modellering Model Bifurcatie Sensitiviteit Cellulaire automaat Individu-gebaseerd model
 
Projectomschrijving

Niettegenstaande ruimtelijk expliciete modellen steeds meer ingang vinden, ontbreekt het nog steeds aan een raamwerk om deze te analyseren, kalibreren en valideren. Dit project heeft dan ook tot doel om zo’n raamwerk op te zetten uitgaande van eerdere stappen in die richting die gebruikmaken van vergelijkingsvrije methodes, Approximate Bayesian Computation en analysemethodes voor dynamische systemen.