Project

Rol van farnesoid-X receptor activiteit op de etiologie van kwashiorkor: fundamentele en translationele benaderingen