Project

Aanwending van gehalogeneerde β-lactamen voor de stereoselectieve synthese van nieuwe mono-, bi- en tricyclische stikstofverbindingen