Project

De agrarische arbeidsorganisatie in het Noordzeegebied, 1650-1850