Project

Taalachteruitgang en taalinterventie in eentaligen en tweetaligen met de Ziekte van Alzheimer

Code
BOF/IOP/2022/112
Looptijd
01-10-2022 → 30-09-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Psycholinguistics and neurolinguistics
  • Medical and health sciences
    • Geriatrics
    • Neurological and neuromuscular diseases
    • Speech and language therapy
Trefwoorden
dementie tweetaligheid Alzheimer taaltherapie taalachteruitgang
 
Projectomschrijving

Hoewel de Ziekte van Alzheimer (AD) de meest voorkomende dementie is en wereldwijd elke 3 seconden iemand de ziekte ontwikkeld, is er slechts weinig informatie omtrent de exacte symptomen in elk stadium. Dit is ook zo voor talige symptomen, en zeker in het geval van tweetaligen. Daarenboven is het verlies van taal voor patiënten zwaar om te verwerken, gezien zij door gebrek aan vlotte communicatie vaak sociaal geïsoleerd raken. Het huidige project heeft daarom drie doelstellingen: 1) het longitudinaal opvolgen van taalachteruitgang bij patiënten doorheen de verschillende AD-stadia; 2) het includeren van zowel eentalige als tweetalige patiënten, waarbij in tweetaligen beide talen worden getest; en 3) een gerandomiseerde, dubbelblinde en placebo-gecontroleerde taalinterventie van (minstens) zes weken, waarbij patiënten in de experimentele conditie taaloefeningen doorlopen, met als doel de taalcapaciteiten en dagelijkse communicatie van patiënten te stimuleren.